fbpx

ข้อระวังของแม่ท้อง

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

อาการดาวน์ซินโดรมของทารกเป็นภาวะที่ตรวจพบได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในประเทศไทยพบทารกกลุ่มอาการดาวน์เกิดใหม่ประมาณ 1,000 คนต่อปี หรือประมาณ 3 คนต่อวัน ซึ่งอัตราการเกิดกลุ่มอาการดาวน์นี้จะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ด้วย โดยพบว่าหากหญิงตั้งครรภ์มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการให้กำเนิดทารกที่เป็นดาวน์ซินโดรม ฉะนั้นการตรวจหาแต่เนิ่น ๆ ว่าทารกในครรภ์มีภาวะเสี่ยงอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์หรือไม่ จึงเป็นโอกาสสำคัญและมีประโยชน์มากในการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวได้ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป สามารถไปรับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้จะได้รับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาล และได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีการเจาะเลือด (Quadruple test) เพื่อหาความเสี่ยง และหากพบว่าได้ผลเป็นบวกที่มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ แพทย์ก็จะให้ทางเลือกในการตรวจโครโมโซมของทารกโดยการเจาะตรวจน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อไป อ้างอิงจาก voicetv.co.th/

ข่าว ข่าว
นวดกล่อมท้อง เป็นวิธีการนวดแผนโบราณสำหรับคนตั้งครรภ์ ที่จะช่วยให้เด็กในครรภ์อยู่ท่าที่เหมาะสม แต่ต้องระวังนะคะ อย่าไปนวดสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะคนที่จะนวดได้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีใบประกอบวิชาชีพ อย่างหมอพื้นบ้าน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมการแพทย์แผนไทยฯหรือแพทย์แผนไทยในคลินิกที่มีการอบรมและเรียนมา พท.ปิยะมาพร วงษ์เชื้ออภัย แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์และการแพทย์ผสมผสาน กล่าวว่า การนวดกล่อมท้องจะทำให้ช่วงใกล้คลอด โดยนวดบริเวณรอบๆ ครรภ์ หน้าขา และถ้าสามารถพลิกตัวได้ก็จะให้ตะแดงแล้วนวดหลังด้วย โดยนวดประมาณ 15-20 นาที นวดได้วันเว้นวัน ซึ่งการนวดนี้จะต้องทำอย่างเบามือมากๆ สามารถช่วยลดความเครียดและความเจ็บปวดในช่วงก่อนคลอดได้ ปัจจุบันมีการนำมาให้บริการในหลายโรงพยาบาลที่มีคลินิกการแพทย์แผนไทย สำหรับการตั้งครรภ์อ่อนๆ ช่วง 3 เดือนแรกไม่ควรนวด ถ้าอายุครรภ์มากขึ้นประมาณ 4-6 เดือนแล้วปวดเมื่อยมากๆ ก็สามารถใช้แผนแพทย์ไทยอย่างการนวดประคบสมุนไพรที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อ แทนการนวดซึ่งมีความปลอดภัยสูง อ้างอิงจาก mgronline.com/
7 กุมภาพันธ์ 2562