fbpx

COVID-19

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

เวลาเมื่อยสิ่งที่เรามักจะทำกันก็คือเข้าร้านนวด แต่คุณแม่ท้องต้องระวังหน่อยนะคะ เพราะการนวดในขณะที่ตั้งครรภ์อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ทารกในครรภ์ได้ค่ะ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โดยปกติหญิงตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาขณะตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ 3 เดือนแรก ไม่ควรนวด เพราะการนวดจะกระตุ้นให้มดลูกบีบรัดตัวอาจทำให้แท้งได้ ส่วนอายุครรภ์ 4-6 เดือน สามารถนวดได้ แต่ต้องนวดกับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น สำหรับหญิงที่อายุครรภ์ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ควรนวดร้านทั่วไป แต่หากจำเป็นควรนวดผ่านหมอแผนไทยที่เรียนมาไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง หรือเพื่อความปลอดภัย โดยแนะนำว่าหากคุณแม่ท้องมีอาการปวดเมื่อยควรหันมาออกกำลังกายเบาๆ แทน เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจและกล้ามเนื้อ ช่วยให้นอนหลับสนิทและช่วยให้คลอดบุตรง่าย นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กล่าวเสริมว่า ก่อนออกกำลังกายทุกครั้งหญิงตั้งครรภ์ควรเตรียมความพร้อม โดยให้สังเกตร่างกายตนเองก่อน และขอเน้นย้ำหากมีอาการปวดท้อง อ่อนเพลีย หน้ามืดจะเป็นลม มีเลือดออกทางช่องคลอด ในวันนั้นควรเลี่ยงออกกำลังกาย หากอากาศร้อนและชื้นเกินไปควรออกกำลังกายในระดับเบา เช่น การเดิน และไม่ควรกินอาหารมื้อหนักก่อนออกกำลังกาย 2 ชั่วโมง เพราะจะทำให้เกิดการจุกเสียดแน่นท้องได้ อ้างอิงจาก https://voicetv.co.th/read/vz4o7kmqV

ข่าว ข่าว
อาการดาวน์ซินโดรมของทารกเป็นภาวะที่ตรวจพบได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในประเทศไทยพบทารกกลุ่มอาการดาวน์เกิดใหม่ประมาณ 1,000 คนต่อปี หรือประมาณ 3 คนต่อวัน ซึ่งอัตราการเกิดกลุ่มอาการดาวน์นี้จะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ด้วย โดยพบว่าหากหญิงตั้งครรภ์มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการให้กำเนิดทารกที่เป็นดาวน์ซินโดรม ฉะนั้นการตรวจหาแต่เนิ่น ๆ ว่าทารกในครรภ์มีภาวะเสี่ยงอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์หรือไม่ จึงเป็นโอกาสสำคัญและมีประโยชน์มากในการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวได้ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป สามารถไปรับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้จะได้รับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาล และได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีการเจาะเลือด (Quadruple test) เพื่อหาความเสี่ยง และหากพบว่าได้ผลเป็นบวกที่มีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ แพทย์ก็จะให้ทางเลือกในการตรวจโครโมโซมของทารกโดยการเจาะตรวจน้ำคร่ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อไป อ้างอิงจาก voicetv.co.th/
24 เมษายน 2562