fbpx

COVID-19

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

บัตรทอง คือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออกให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยในปีหน้าทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ด้านการ “ส่งเสริมสุขภาพ” และ “ป้องกันโรค” ในปี 2563 หลายรายการที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก ได้แก่  วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า ในทารกอายุ 2-6 เดือน ซึ่งโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะใน “เด็กเล็ก” ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กที่เข้านอนโรงพยาบาลด้วยโรคอุจจาระร่วงมีสาเหตุมาจากไวรัสโรต้า  เพิ่มรายการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี และเพิ่มรายการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี เพิ่มการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) เป็นวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้เข้าสู่การรักษาได้เร็วก่อนลุกลาม ช่วยให้การเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แม่และเด็กไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/news/local/1728800

eşya depolama istanbul eşya depolama