fbpx

เลือกหมวดหมู่


ไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์

เราต่างรู้กันดีนะคะ ว่าการให้ลูกเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนวัยที่เหมาะ หรือมีการใช้ที่มากเกินไป จะส่งผลเสียต่อพัฒนาการของลูก แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรบ้าง แล้วเราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร รวมไปถึง เมื่อไหร่ที่ลูกสามารถใช้สมาร์ตโฟนได้ (more…)