fbpx

7 ขั้นตอนล้างมือให้สะอาด

: 7 มิถุนายน 2561

ใครจะรู้ว่ามือน้อยๆ เป็นตัวการให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่าที่คิด องค์กรยูนิเซฟได้ทำการสำรวจและพบว่ามีเด็กเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึง 3.5 ล้านคน! และยังมีโรคอีกมากมายที่ติดต่อได้เพราะมือสกปรก แต่เราสามารถลดความเสี่ยงนั้นได้ด้วยการล้างมืออย่างถูกต้อง เรามาฝึกให้เจ้าตัวน้อยหัดล้างมืออย่างถูกต้องและเป็นกิจวัตรกันดีกว่าค่ะ

ฝ่ามือถูกัน

ล้างน้ำ กดสบู่ใส่ฝ่ามือและถูเข้าด้วยกัน

ฝ่ามือถูหลังมือ นิ้วถูซอกนิ้ว

พลิกหลังมือและถูด้วยฝ่ามืออีกข้าง ระหว่างนั้นใช้นิ้วถูทำความสะอาดซอกนิ้ว ทำทั้งสองข้างนะคะ

ฝ่ามือถูฝ่ามือ นิ้วถูซอกนิ้ว

ถูฝ่ามือเข้าด้วยกันแล้วเอานิ้วถูทำความสะอาดซอกนิ้วทั้งสองข้าง

หลังนิ้วถูฝ่ามือ

กำมือหนึ่งข้างแล้วใช้หลังนิ้วถูฝ่ามืออีกข้าง สลับทำให้ครบทั้งสองข้าง

ถูหัวแม่โป้งด้วยฝ่ามือ

กำมือข้างหนึ่งรอบนหัวแม่โป้งแล้วถูโดยรอบให้สะอาดทั้งสองข้าง

ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ

จีบมือหลวมๆ แล้วถูปลายนิ้วเข้ากับฝ่ามืออีกข้าง ทำสลับกันค่ะ

ถูรอบข้อมือ

จับรอบข้อมือถูทำความสะอาด ทำสลับกันทั้งสองข้าง

ล้างมือก่อน-หลังกิจกรรมอะไรบ้าง?

 

ที่มา: http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=68410

Writer Profile : phanthirapuyou

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง5 วิธีที่คุณพ่อเล่นกับลูกได้
ชีวิตครอบครัว
Update
ข่าว ข่าว
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กต้องใช้ชีวิตในบ้านเพื่อปรับตัวเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้มีโอกาสใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ปัญหาสำคัญในการใช้สื่อดิจิทัลของเด็ก คือ ใช้สื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน ขาดการยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงต่อการได้รับกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ เข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ในระยะยาว จากการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต เดือนมกราคม 2564 พบว่า  ในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อายุ 13-19 ปี รวม 542 คน มีการเปิดรับสื่อมากถึงวันละ 6-8 ชั่วโมง โดยเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 61% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าสื่อสังคมออนไลน์ เล่นเกม และติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 39% ส่วนในกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุ 6-12 ปี รวม 403 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มอนุญาตให้เด็กใช้สื่อตั้งแต่อายุเพียง 2-3 ปี เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ มีการเริ่มต้นใช้สื่อที่อายุน้อยลง อีกทั้งยังพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้ลูกใช้สื่อออนไลน์วันละ 1-3 ชั่วโมง สูงถึง 77.67% รองลงมา คือ 4-6 ชั่วโมง 16.13% และ 7 ชั่วโมงขึ้นไป 11.91% โดยพบว่า ยิ่งเด็กและเยาวชนยิ่งโตมากขึ้น หรืออยู่ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะใช้สื่อออนไลน์นานขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ เด็กยังขาดประสบการณ์ และอยู่ในวัยที่ใจร้อน อีกทั้งยังขาดสื่อคุณภาพดี ที่สำคัญคือพ่อแม่และโรงเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล ส่งผลกระทบในทางลบที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น…
14 พฤษภาคม 2564

anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

eşya depolama istanbul eşya depolama