Littlemonster

เลือกหมวดหมู่


กิจกรรมของครอบครัว กิจกรรมของครอบครัว

การฝึกให้ลูกช่วยงานบ้าน กำลังเป็นเรื่องคุณพ่อคุณแม่หลายๆ บ้านให้ความสนใจ นอกจากจะได้ฝึกทักษะทางร่างกายหลายๆ อย่างแล้ว ยังช่วยในเรื่องของความรับผิดชอบ และยังส่งเสริม EF ของเด็กๆ อีกด้วย วันนี้เรามี 7 เคล็ดลับ ฝึกลูกช่วยงานบ้าน มาฝากให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆ บ้านนำไปประยุกต์ใช้กับเพื่อนกันค่ะ (more…)

กิจกรรมของครอบครัว กิจกรรมของครอบครัว
12 กันยายน 2561