fbpx

9 โรงเรียนหญิงล้วนที่น่าสนใจในประเทศไทย

Writer : nunzmoko
: 10 กันยายน 2561

บทความที่แล้วพูดถึงโรงเรียนชายล้วยที่น่าสนใจในประเทศไทยไปแล้ว วันนี้เป็นคิวของโรงเรียนหญิงล้วนบ้าง จะมีโรงเรียนไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะ

1. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยมิชชันนารีคณะเพรสไปทีเรียมิชชันจากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรีประจำและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาสำหรับกุลสตรีสมัยนั้น

วิสัยทัศน์ : สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาที่มีการเรียนการสอน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกลาง

ที่ตั้ง : 67 ถ.สุขุมวิท19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(ใกล้ MRT สถานีเพชรบุรี)

เบอร์โทร : 02-254-7991
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.wattana.ac.th

2. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กลุ่มคณะนักบวชสตรี ในคริสตศาสนา ที่เดินทางมาจากฝรั่งเศส คณะภคินีโดยคุณแม่อธิการิณีแซงต์ซาเวียร์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ บนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา โดยตัวอาคารของโรงเรียนหลังแรก ออกแบบโดย อัลเฟรโดริกาสซี่ สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม

วิสัยทัศน์ : บริหารงานตามปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในบรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างสรรค์นักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำความรู้สู่สากล  ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนในประชาคมอาเซียน ยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาษาที่มีการเรียนการสอน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีนกลาง ทางโรงเรียนมีหลักสูตร English Program

ที่ตั้ง : 7 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ใกล้ BTS สถานีศาลาแดง)

เบอร์โทร : 02-233-3832
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.sjc.ac.th

3. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนแรกที่คณะอุร์สุลินก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยคุณแม่ มารี เบอร์นาร์ด มังแซล ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาธิการิณีที่โรมให้ย้ายจากอินโดนีเซียมาเป็นอธิการที่สยาม โรงเรียนมาแตร์เดอีมุ่งเน้นปลูกฝังให้ศิษย์พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่มีความเห็นแก่ตัว พร้อมที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามสถานภาพที่สามารถจะกระทำได้

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มุ่งสร้างสตรีที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นผู้นำในสังคมไทย ด้วยความมีคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมเซอร์เวียม (ยินดีรับใช้สังคม) และมีสมรรถนะทางวิชาการอย่างดีเด่น

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ตั้ง : 534 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ใกล้ BTS สถานีชิดลม)

เบอร์โทร : 02-252-6316
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.materdei.ac.th

4. โรงเรียนสตรีวิทยา 

โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมีอายุ 118 ปี นอกจากนี้โรงเรียนสตรีวิทยายังเคยเป็นสถานศึกษาของสมเด็จย่าและเคยรับเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 อีกด้วย

วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกและวินัยให้แก่นักเรียน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาที่มีการเรียนการสอน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกลาง

ที่ตั้ง : 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
(ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย)

เบอร์โทร : 0-2281-6505 , 0-2282-1626
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.satriwit.ac.th

5. โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนศึกษานารี เป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเริ่มก่อตั้งขึ้นในวัดอนงคาราม โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม รูปที่ 6 กล่าวคือ เมื่อครั้งท่านเป็นพระอันดับ เรียกกันว่า พระอาจารย์นวม ท่านได้เริ่มจัดระบบการสอนลูกศิษย์ของท่านเป็นการส่วนตัวขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 ต่อมามีผู้เห็นประโยชน์แห่งการศึกษา จึงมีการนำบุตรหลานที่เป็นชายมาฝากเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม ล้ำเลิกศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสถาบัน สร้างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ตั้ง : 176 ถ.ประชาธิปก แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
(ใกล้กับสะพานพระปกเกล้า)

เบอร์โทร : 02-466-7223
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.snr.ac.th

6. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสตรีในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2461 ในปี พ.ศ. 2551 ได้ฉายานามว่าเป็น “โรงเรียนหมายเลขสอง” โดยผู้ที่เข้าเรียนจะเรียกว่า “พลเมืองหมายเลขสอง” โดยฉายานี้มีที่มาจากโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่บุตรี เผือดผ่องศึกษาอยู่

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้าในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี มีความสุขตามวิถีไทยในความเป็นสากล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาที่มีการเรียนการสอน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนกลาง

ที่ตั้ง : 519 ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ใกล้ MRT สถานีหัวลำโพง)

เบอร์โทร : 02-236-5758
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.mps.ac.th

7. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (หญิงล้วน) ขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำริของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยซื้อที่ดินจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวนเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ก่อตั้งวันที่ 20 สิงหาคม 2504

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรคุณภาพ ผู้เรียนเป็นสุภาพสตรีพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้และผลงานในระดับสากล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหลักสูตร Mini English Program และห้องเรียนพิเศษวิทยาาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาที่มีการเรียนการสอน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษาจีนกลาง

ที่ตั้ง : 186 สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์)

เบอร์โทร : 02-258-2234
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.sainampeung.ac.th

8. โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนหญิงล้วน สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2459 ภายหลังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์สิ้นพระชนม์ โดยบรรดาทายาทของพระองค์ได้บริจาคตำหนักส่วนพระองค์ และที่ดินข้างเคียงเพื่อตั้งเป็นโรงเรียนสตรีและรับโรงเรียนไว้ในอุปการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “สายปัญญา” ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนสายปัญญา ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วิสัยทัศน์ : ประพฤติดี วิชาดี มีทักษะ พละเด่น

ระดับชั้นที่เปิดสอน :เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาที่มีการเรียนการสอน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกลาง

ที่ตั้ง : 1598 ถ.สันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
(ใกล้กับวงเวียน 22)

เบอร์โทร : 02-221-0196
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.saipanya.ac.th

9. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนหญิงขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ก่อตั้งโดยอธิการิณีเซราฟิน เดอมารี พ.ศ. 2477 ซึ่งโรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

วิสัยทัศน์ : องค์กรคาทอลิกแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่ครบครันบนพื้นฐานความเป็นไทย เก่งวิชาการ เด่นคุณธรรมและมีจิตอาสา ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีหลักสูตร English Program

ที่ตั้ง : 94 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(ใกล้กับตลาดปีนัง)

เบอร์โทร : 02-671-9044
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.shc.ac.th

Writer Profile : nunzmoko

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องเด็กวัยเข้าโรงเรียน เด็กวัยเข้าโรงเรียน
16 พฤษภาคม 2562
10 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติยอดฮิตในกรุงเทพ
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
ทำอย่างไรเมื่อลูกแย่งของเล่นกัน
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลทางเลือกที่โดนใจคุณแม่
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
สายด่วนที่คุณแม่ควรจดเบอร์ไว้
ชีวิตครอบครัว
ทำไมลูกชอบร้องไห้ก่อนไปโรงเรียน
เด็กวัยเข้าโรงเรียน
anal porno zdarma culi nudi al mare free sex videos antalya escort

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save