fbpx

ข้อมูลทางแพทย์

เลือกหมวดหมู่


สุขภาพ สุขภาพ

คุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตไหมคะ ว่าเจ้าตัวเล็กมีท่านั่งประจำเป็นแบบไหนเวลาที่เขานั่งอยู่กับพื้น ซึ่งท่าที่เขานั่งก็ดูสบายและไม่ผิดปกติอะไร แต่มีอยู่ท่านึงค่ะที่ต้องคอยสังเกตให้ดี เพราะว่าอาจส่งผลเสียระยะยาวต่อลูกได้ ท่านั่งนั้นก็คือ W-Shape Sitting นั่นเอง อาจสงสัยว่าเป็นท่านั่งแบบไหน งั้นเราไปทำความรู้จักท่านั่งนี้ให้มากขึ้นกันเถอะค่ะ (more…)

Banner Banner
ต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ลดความเสี่ยงระบาดรอบสอง   โฆษกรัฐบาลเผยว่าการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ลงมติต่ออายุการใช้อำนาจตามพ.ร.ก. ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอีก 1 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ด้วยสถานาการณ์หลายด้านยังดูน่าเป็นห่วง ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาดในระลอกที่ 2 ซึ่งต่อไปจะมีการเตรียมผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 เพื่อให้ประชาชนทำกิจกรรมตามปกติได้มากขึ้น แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง อ้างอิงจาก https://ejan.co/news/5ec73a5d112dd ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม รักษาหายเพิ่มขึ้น 13 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ - ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม - ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 3,037 ราย - หายป่วยแล้ว 2,910 ราย - เสียชีวิตรวม 56 ราย - รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 71 ราย อ้างอิงจาก https://covid19.th-stat.com/ กระทรวงศึกษาออก 6 มาตรการเปิดเรียนปลอดภัย รับวันเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. พญ. พรรณพิมล วิปลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ได้กล่าวถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานศึกษาและนักเรียนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. นี้ โดย เน้นคัดกรอง: ต้องมีการคัดกรอง วัดไข้และเช็คอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา สวมหน้ากาก: ต้องสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน ล้างมือ: มีจุดบริการล้างมืออย่างเพียงพอภายในสถานศึกษา เว้นระยะห่าง: จัดรูปแบบให้มีการเว้นระยะห่างในโรงเรียน จำกัดให้เด็กอยู่กลุ่มขนาดเล็ก ทำความสะอาดผิวสัมผัส: ทำความสะอาดโรงเรียนและพื้นผิวที่มีการสัมผัส ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม:…
22 พฤษภาคม 2563