ความเป็นแม่ เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์

: 26 พฤษภาคม 2562

 เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หรอกว่า
เราเป็นแม่ที่ดีพอไหมกับใครเลย
เพราะการเลี้ยงลูกของเรา
ที่เราคิดว่าถูก เขาอาจคิดว่าผิดก็ได้
บริบทของแต่ละบ้านแตกต่างกัน
เอาบรรทัดฐานเดียวมาวัดว่า
คนๆ นี้เป็นแม่ที่ดีพอไหม ไม่ได้หรอก

Writer Profile : Tuk LittleMonster

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

 

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวเป็นแม่ เตรียมตัวเป็นแม่
11 ตุลาคม 2561
สิ่งที่จะทำให้ฉันมีความสุข
ชีวิตครอบครัว
20 เหตุผลที่เราควรพาลูก(และแม่)เที่ยว
กิจกรรมของครอบครัว