fbpx

เด็กเล็ก

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

โรคไอกรนเป็นโรคติดต่อที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี มักพบในเด็กแรกเกิด ติดต่อโดย การหายใจเอาเชื้อจากการไอ จามของบุคคลที่มีเชื้อโรคในร่างกาย ทั้งที่มีอาการป่วยหรือไม่แสดง อาการ หากโรคไอกรนเกิดกับเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 3 ขวบ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ที่พบบ่อยคือไอหนักจนตัวเขียวหรือไอจนหยุดหายใจ ทำให้สมองขาดออกซิเจน และอาจเสียชีวิตได้ จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไอกรน ตั้งแต่ต้นปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 6 ราย และในปี 2562 ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วย "โรคไอกรน" 83 รายเสียชีวิต 2 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุแรกเกิด ถึง 4 เดือน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ โดยการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะยังพบผู้ป่วยโรคไอกรนได้ ซึ่งเด็กที่ป่วยด้วยโรคไอกรนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวที่ไม่แสดงอาการป่วย ดังนั้น ผู้ที่มีอาการไอ จาม ไม่ควรคลุกคลีกับเด็กแรกเกิด หากจําเป็นต้องใกล้เด็กควรสวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ควรพาเด็กเล็กไปในสถานที่ชุมนุมหรือแออัด หากพบเด็กมีอาการไอเป็นชุดๆ ไอมาก หายใจไม่ทัน หรือไอมีเสียงวีป ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที โดยโรคไอกรมสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ดังนั้นพ่อแม่จึงควรพาลูกไปฉีดวัคซีนตามช่วงเวลาที่กําหนดคือ เข็มแรกจะได้รับเมื่ออายุ 2 เดือน ถึงแม้วัคซีนจะไม่ได้ป้องกันโรคได้ทั้งหมด แต่ทําให้อัตราการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคลดลงได้ อ้างอิงจาก https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=11317&deptcode=brc&news_views=299

ข่าว ข่าว
มือเป็นอวัยวะสำคัญในการทำสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะในเด็กที่ชอบใช้มือในการหยิบจับและเล่น รวมไปถึงชอบใช้มือหยิบสิ่งของต่างๆ เข้าปาก โดยมือนี่เองที่เป็นตัวนำเชื้อโรคต่างๆ หากไม่ได้ล้างมือเป็นประจำและล้างอย่างถูกวิธี ในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN: UNITED NATIONS) กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อณรงค์และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชากรทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กล่าวว่า สำนักระบาดวิทยารายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 ตุลาคม 2561 มีผู้ป่วยอุจจาระร่วง 946,483 ราย ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 130,488 ราย เสียชีวิต 21 ราย และโรคมือเท้าปากมีผู้ป่วย 55,070 ราย โดยมือของเราสามารถนำเชื้อโรคมากมาย สามารถติดต่อผ่านการสัมผัส ซึ่งการล้างมือ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อยและสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี มีผลการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาว่าการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่เพียง 20 วินาที สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดีถึง 50% โดยมี 7 ขั้นตอนคือ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง…
9 ตุลาคม 2561

eşya depolama istanbul eşya depolama