NEWS: เด็กอาจมีเปลือกสมองบางก่อนวัยอันควร หากให้เล่นมือถือเกินวันละ 7 ชั่วโมง

Writer : Lalimay
: 3 มกราคม 2562

อย่างที่รู้กันว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งนั่นก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษหากใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ตอนนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับสมองของเด็กที่เล่นมือถือนานเกิน 7 ชั่วโมงออกมาด้วยค่ะ

งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐ โดยเฝ้าศึกษาเด็กอายุ 9-10 ขวบ จำนวน 11,000 คน ในช่วงเวลา 10 ปี ซึ่งผลการเอ็กซเรย์สมองของเด็ก 4,500 คน พบหลักฐานในเบื้องต้นที่บ่งชี้ว่า เด็กที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอวันละ 7 ชั่วโมงหรือมากกว่า จะมีภาวะเปลือกสมอง หรือ เซรีบรัล คอร์เท็กซ์ ที่บางตัวลงก่อนถึงวัยอันควร

ซึ่งเปลือกสมองมีบทบาทสำคัญในระบบความทรงจำ ความตระหนักรู้ ความคิด ภาษา และการรับความรู้สึก ตามปกติสมองส่วนนี้จะเริ่มบางลงเมื่อคนเราแก่ชราลง จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองเริ่มถดถอยลง

แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ระยะเวลาในการอยู่หน้าจอคือสาเหตุหลักที่ทำให้เปลือกสมองบางลง แต่กลุ่มเด็กที่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอนานๆ จะมีลักษณะสมองแบบนี้

อ้างอิงจาก

Writer Profile : Lalimay

  • Blog :
  • Social Media :

  • Official Sponsors :
  • Samitivej Hospital

Generic placeholder image

บทความที่เกี่ยวข้อง