fbpx

งานวิจัย

เลือกหมวดหมู่


ข่าว ข่าว

เวลาที่ลูกร้องไห้เพราะความเจ็บ คนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราก็คงเจ็บกว่าหลายเท่านักและพยายามหาหลากหลายวิธีที่จะบรรเทาความเจ็บของลูก งและตอนนี้เราค้นพบวิธีช่วยลูกแล้วเมื่อมีงานวิจัยออกมาว่า การลูบทารกเบาๆ สามารถช่วยบรรเทาความเจ็บได้ งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology โดยเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มัวร์ส ที่ได้เฝ้าสังเกตการทำงานของสมองทารก 32 คนในระหว่างที่เข้ารับการตรวจเลือด โดยงานวิจัยนี้ได้แบ่งทารกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่มนึงก่อนที่จะได้รับการเจาะเลือด ได้มีการใช้แปรงขนอ่อนนุ่มลูบไล้เบาๆ ผลปรากฏว่าทารกกลุ่มนี้มีกิจกรรมในสมองที่เกี่ยวกับความรู้สึกเจ็บปวดน้อยกว่าอีกกลุ่มถึง 40% ซึ่งการสัมผัสนี้ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดโดยไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบอีกว่า ความเร็วที่เหมาะสมในการลูบไล้เพื่อบรรเทาปวดคือประมาณ 1 นิ้ว (3 ซม.) ต่อวินาที เพราะอัตราความเร็วนี้จะช่วยกระตุ้นการทำงานของประสาทรับความรู้สึกในผิวหนังที่เรียกว่า C-tactile afferent  ซึ่งสามารถบรรเทาความเจ็บปวดในผู้ใหญ่ได้ด้วย อ้างอิงจาก bbc.com