fbpx

ติดจอ

เลือกหมวดหมู่


เด็กอายุ 2-5 ขวบ เด็กอายุ 2-5 ขวบ

หลายครั้งที่คุณแม่นั้นปล่อยให้ลูกนอนดึกได้ตามอำเภอใจ อันที่จริงแล้วภัยเงียบจากการนอนดึกนั้นมีอยู่หลายข้อด้วยกัน จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ (more…)

ข่าว ข่าว
ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกคือ 1,000 วันแรก หรือช่วงปฐมวัย โดยพัฒนาการของลูกคือสิ่งที่พ่อแม่จะต้องให้ความสำคัญ ถ้าเกิดความผิดปกติใดๆ ขึ้นมาจะต้องรับรู้และรีบหาทางฟื้นฟู ดังนั้นทางสำนักอนามัยจึงเปิดให้พ่อแม่พาลูกมาตรวงคัดกรองหาพัฒนาการบกพร่องได้ฟรี นพ.ชวินทร์  ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปีถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญยิ่งในการด้านพัฒนาการโดยหากมีการดูแลอย่างใกล้ชิดส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องมีการเจริญเติบโตปกติพัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย  ก็จะช่วยให้เด็กเติบโตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้การเฝ้าระวังพัฒนาการถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในช่วงปฐมวัย หากเจอปัญหาและสามารถแก้ไขความบกพร่องในด้านพัฒนาการตั้งแต่ในระยะแรก ก็จะส่งผลดีต่อลูกเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น สำนักอนามัยได้จัดการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่วัยเรียนโดยการคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีนักจิตวิทยาประจำศูนย์เป็นผู้ทำการคัดกรองตามหลักการคัดกรองที่ถูกต้องทั้ง 68 แห่ง สำหรับการคัดกรองนี้ก็จะคัดกรองทั้งหมด 4 ด้าน คือ พัฒนาการทางร่างกาย  พัฒนาการทางด้านสังคม  พัฒนาการทางด้านอารมณ์และพัฒนาการทางด้านจิตใจ ดังนั้นจึงขอให้พ่อแม่พาลูกที่มีอายุ 9 เดือน, 18 เดือน (1 ขวบครึ่ง), 30 เดือน (2 ขวบครึ่ง), 42 เดือน (3 ขวบครึ่ง) และ 60 เดือน (5 ขวบ) เข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช็กศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้บ้านได้ที่ >> http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=67 อ้างอิงจาก dailynews.co.th/
19 กรกฏาคม 2561