fbpx

กระตุ้นพัฒนาการของลูก

เลือกหมวดหมู่


ชีวิตครอบครัว ชีวิตครอบครัว

อยากให้ลูกฉลาด การเรียนรู้กับช่วงวัยเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กัน หากเราพัฒนาทักษะได้เหมาะสมกับวัยของลูก ย่อมส่งผลดีต่อพัฒนาการและทำให้ลูกของเราเป็นเด็กที่เติบโตสมวัยในที่สุด (more…)